การแข่งขันในค่าย Super AI เป็นอย่างไร

เรื่องเล่าการแข่งขัน การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการแข่งขันจะเกิดขึ้น